Aktuellt
15  – 23 April Karin Ek


måleri och skulptur

Öppet:
Alla dagar utom måndag kl. 14-18

Vernissage den 15 april kl. 14-18
Finissage
den 23 april kl. 14.00 till kl. 18.00
Vid båda tillfällena  sång av Hedda Ek Nilsson och piano Jakob Pix

Bild. Karin Ek, Kind mot kind

E-post: marjatta@gallericupido.se