Hans Olof Abrahamsson

Förr var allt möjligt. Att skriva, att måla.Och jag köpte kritor, ritblock, jag köpte oljefärg, penslar och pennor. Vad ville jag? Trevade mig fram. Men jag skulle växa. Jag som trodde att jag inte var begåvad. Men hur kom jag vidare?

Kanske genom Mejan och lärarna förstås. ja det finns en början. Då målaren Leo Verde frågade om jag ville måla. Han var lärare på konstskolan Idun Loven, som jag hade sökt upp. Där kunde jag teckna och måla till sent på kvällen; då hon hade kvällskurser mm.

Efter ett år där sökte jag och kom in på Konstakademien, som det då hette. Men bara som specialelev; som det då hette. Att teckna i två terminer för Bror Marklund. Han var skulptör: Och lärde mig mycket. Lennart Rodhe valde senare in mig som ordinarie elev. Han var sträng och formell. Gick ofta runt på konstutställningar, för att se sina forna elever.

Sökte mig till Evert Lundquist. Han blev min mentor. Och vän. Jo jag skrev också lite. Och Gerard Bonnier, som bar ett stort konstintresse, var även förläggare på Bonniers förlag. Han hade fått syn på mig. Det är annan historia: men jag debuterade där med romanen Till en ö redan när jag gick på Mejan

Idag tecknar jag mycket: Gör mobiler, målar, vässar pennan. Och har hittat mig själv.

CV

Representerad
Moderna Museet; Stockholm. 
Nationalbiblioteket; Brasilien, Rio De Janeiro: Utgivare av Poesia Sempre no 25. Min målning framsida; samt teckningar inlaga:. En bok om brasiliansk ..svensk Lyrik. Spridd över Brasilien.
Genom Statens Konstråd; Stad och Landsting 46 verk.
Gerard Bonniers samling; Sven Lundhs samling, Ulf Lindes Samling.
Samt andra stora samlingar.

Utställningar
Moderna Museet, nyförvärv 1994
Thielska Galleriet 1994
Konstakademin 2006
Flera utställningar Galleri Svenska Bilder, mm.

Författare
Är även författare: Mina romaner finns i Svenska Akademins Nobelbibliotek, Konstakademiens bibliotek, Carolina Redeviva Uppsala, flera universitets och stadsbibliotek i Sverige: British Library, New York public Library; samt på bibliotek i flera länder till. Ty mina romaner gör som de vill.

Hörspel
Radioteatern ”Stenmuren” 1976

Om mig
Hundens blick, bok av Olle Granath
Presentationer, bok av Ulf Linde

Utbildning
Konsthögskolan; Stockholm
Fine Art Faculty of Baroda, Gujarat; Indien

Objekt
Publicerat den
Kategoriserat som Evanemang