Bodil Hedlund

20 oktober – 4 november 2018

Måleri
Bodil Hedlunds målningar tycks framkallade från en långväga inre resa och från avlägsna stycken av liv, specifika för konstnären och samtidigt gemensamma för oss alla. Ur en existentiell erfarenhet tycks hon hämta sitt språk. Med färg på duk, i lager på lager och med rispningar och andra materialeffekter berättar hon om mänskliga erfarenheter som ensamhet, öppenhet, längtan och sårbarhet. Hennes färgskala är subtil, lågmäld och återhållen – inte sällan i en rikt varierad gråskala.

Natthamn, Bodil Hedlund
Öar, Bodil Hedlund
Framträdande, Bodil Hedlund
Publicerat den
Kategoriserat som Måleri