Hans-Göran Cramby

12 – 27 september 2015 Målningar och Collage.

CV HG Cramby, Bildkonstnär

Utbildning:
Valands konsthögskola 1978-83cramby_sida
Konstindustriskolan (HDK) Inredning 1972-76

Separatutställningar:
Arvika konsthall, Arvika 2013
Galerie Holm, Malmö 2010
Galleri Remi, Östersund 2008
Galleri Helle Knudsen, Sthlm 2006
Galleri Sigma, Växjö 2004
Galleri Remi, Östersund 2003
Vara konstförening, Vara 2001
Galleri Remi, Östersund 1999
Galleri Doktor Glas, Sthlm. 1998
Galleri Sigma, Växjö 1996
Galerie Ahlner, Sthlm. 1994
Arvika konsthall, Arvika 1991
Galleri Sigma, Växjö 1990
Galerie Ahlner, Sthlm 1989
Skellefteå konsthall, Skellefteå 1988
Galleri Garmer, Göteborg 1987
Galerie Ahlner, Sthlm. 1986
Gamla Prästgården, Vara 1983

Samlingsutställningar:
Konstnärshuset, Stockholm 2013, 2014
Galleri Olsson-Uddenberg, Göteborg 2000
Skellefteå konsthall, Skellefteå 1995
Nackasalongen, Nacka 1986
Färg och Form, Sthlm 1984
Ung generation, Sthlm 1984
Tullkammaren, Umeå 1981

Offentliga utsmyckningar:
Huddinge sjukhus, infektionskliniken
1992

Representerad:
Statens konstråd
Stockholms kommun och landsting
Östergötlands landsting
Göteborgs kommun och landsting
Skellefteå kommun
Vara kommun m.m

Stipendier:
Konstakademien, William Nordings 2006
Konstnärsnämnden, 1989 -91 -95
Konstakademien, Jenny Lind 1992-93
Stockholms stads kulturstipendie 1987
Vara kommuns kulturstipendie 1983