Hans Wilhelmsson

Född 1942 i Skruv, Småland
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning
Konsthögskolan Valand, Göteborgland
1976-91
Varit verksam som lärare på Gerlesborsskolan och Medborgarskolan, Stockholm, 3 år.

Separatutställningar i urval
Galleri Aveny, Göteborg, 1982,1991,2006
Svenska Bilder, Stockholm, 1984
Galleri Duvan, Laholm, 1987
Galleri Axlund, Stockholm, 1987,1990,1997
Galleri Bibliotek, Arboga, 1995
Capellagården, Öland, 1997
Galleri Holm, Malmö, 1999,2008
Galleri Bergdala, Växjö, 1999
Wranges Galleri, Uppsala, 2000
Galleri Lucidor, Stockholm, 2007

Samlingsutställningar i urval
Gröna Paletten, Stockholm
”Staffan Hallström med fem elever”, 1976
Skellefteå Konsthall, Valandselever”, 1985
Galleri Axlund, Stockholm, ”Samling kring Färgformen”, 1985
Folksamhuset, Stockholm, 1986
Skövde Konsthall, ”Fyra målare”, 1989
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Måleriet i fokus”, 1995
Länsmuseet, Västerås, 1999

Stipendier och arbetsbidrag
Sveriges Bildkonstnärsfond
Längmanska kulturfonden
Stockholms Kulturnämnd
Eric Ericssons Stiftelse, Göteborg

Representerad
Göteborgs Stad, Postverket, Hudiksvalls djursjukhus, Lessebo kommun,
Skaraborgs Läns Landsting, Socialstyrelsen Stockholm, Stockholms Läns Landsting,
Statens Järnvägar, Statens Konstråd, samt privata samlingar

Publicerat den
Kategoriserat som Måleri